Huisreglement #MusicClub 

In onderstaand reglement vind je de huisregels die in #MusicClub gelden. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van juridische aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie of namens directie gemachtigde behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen/weigeren, zonder restitutie van eventuele entreegeld, toegangskaarten en consumptiemunten. Door het betreden van de zalen/ruimtes van #MusicClub verklaart de bezoeker zich dat deze volledig voor eigen risico is. De directie noch de organisatie is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de bezoeker eventueel betrokken raakt dan wel voortkomt uit onvoldoende fysieke en/of mentale gezondheid. Deelname en het bezoek aan deze etablissement is derhalve volledig op eigen risico.

 

1. De bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform de huisregels te zullen gedragen, zodra deze de locatie van #MusicClub (zowel bij het Open Podium als bij de Karaoke Lounge gedeelten) aan de Noordmeerstraat 6, 2131 AD te Hoofddorp betreedt.

 Minimale leeftijd en legitimatie 

2. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben zonder ouderlijke begeleiding geen toegang tot activiteiten van #MusicClub behalve bij evenementen waarbij de klant de locatie(s) als geheel heeft ingehuurd en de activiteiten/thema waar deze platsvinden specifiek heeft aangegeven. Bij dance-events is de minimumleeftijd 18 jaar. Bij Karaoke-activiteiten is de minimumleeftijd 12 jaar (onder begeleiding van tenminste twee volwassenen). 

3. Je dient altijd een geldig legitimatie bij je te dragen bij het betreden van #MusicClub. De directie of namens directie gemachtigde behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd. 

Overlast, alcohol en drugs 

4. #MusicClub schenkt geen (sterke) alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar. 

5. Het gebruiken of verhandelen van soft- en harddrugs is in #MusicClub of directe omgeving verboden, bij overtreding wordt de toegang ontzegd. 

6. Personen die aannemelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd. 

7. Personen die bovenmatig onder invloed zijn van drank wordt verdere alcoholverstrekking geweigerd. 

8. Het is verboden alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten of terrassen. 

9. Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de directe omgeving van het pand.